HISTORIK MEDLEMSANSÖKAN STADGAR

HISTORIK!

Klubben bildades under våren 1945 och förste ordförande var Göte Borgström, 

grundaren av ABU i Svängsta. 

Klubben disponerade då fiske i Mörrumsån, från landsvägsbron i Svängsta t om Möllegårds höl norr om samhället.

Antal medlemmar under första året var 41 st och förste hedersmedlem var 

Gunnar Johansson, fiskmästare i Mörrum. 
Året efter, 1946, fick klubben klart med fiske i Bökegöl.
Redan 1947 fick sedan klubben möjlighet att fiska i Knaggelid i Mörrumsån där vi fortfarande fiskar. 

1952 fick klubben tillstånd att fiska i Saltsjön (Klaven) där klubben hade klubbstuga och två båtar (den ena ligger idag i Aborresjön).

Antalet medlemmar utökades då till 100 st. 

1957 beslöt klubben starta en fristående tävlingssektion och under 1959 arrangerades SM i casting 

på Hugo Svensson slätter i Gungvala samt i Hundsjön.
1966 tar klubben upp kontakterna med kommunen om fiske i
 Abborresjön och lyckas behålla fisket i Knaggelid trots att Sydkraft ville säga upp kontraktet. 

Under tidigt 70-tal skrevs kontrakt på fiske i tre sjöar i Ringamåla
med bl.a. stora Ballagöl som klubben sedan
 fiskade i en bit in på 2000-talet. 

1992 övertog klubben formellt driften av Abborresjön vilken klubben fortfarande har.

Klubben hyrde då också en lokal i Centrumhuset i Svängsta. Denna fungerade som 

klubblokal fram t om flytten till

 
Medborgarhuset för ca 5 år sedan.

2005 sades kontraktet i Knaggelid upp och efter förhandlingar med Sveaskog fick klubben behålla fem platser i Knaggelid

samt två platser i Ekeberg söder om Svängsta. De två platserna i Ekeberg förlorade klubben 2012,men platserna i Knaggelid fick klubben behålla. 2022 var det ca 130 medlemmar som kunde fiska i Abborresjön och Knaggelidsträckan.

De 5 platserna på Knaggalidsträckan sas upp av Sveaskog inför 2023 samtidigt så erbjöds klubben att köpa ”Företagskort” för fortsatt fiske i Mörrumsån.

Idag har klubben ca 130 medlemmar som kan fiska i Abborresjön och i Mörrumsån.

Klubben har ett gott samarbete med Karlshamns kommun och Sveaskog samt fortsätter arbeta för goda möjligheter till fiske för klubbens medlemmar.