Svängsta sportfiskeklubb, Mörrumsån 2024.

Fisket sker i år 2024 via klubbens två företagskort. Samtliga kort gäller halva dagen på södra sträckorna (1-16) och halva dagen på övriga. Våra kort kommer i år vara ”jämna” dvs jämna datum gäller de fm på södra sträckorna och em på de norra, byte kl.13. Udda datum tvärtom.

Premiärfisket 30-31/3.
OBS!
Fiskeregler: 
se morrum.com.
Viktigt att läsa igenom innan fiske! bl.a gäller:

- Ingen fisk som ska återutsättas får lyftas från vattnet.
- All fångad fisk, även återutsatt ska registreras, på morrum.com eller kontoret.
-  Tillåten dagsfångt är en laxfisk, återutsätter du får du fortsätta fiska, annars inte.
- Utlekta laxar ska återutsättas under mars och april.
- alla honor med fettfena ska återutsättas under augusti och september.