Abborresjön

REGLER FÖR ABBORRESJÖN

Under april månad är sjön avlyst för allt fiske!
Premiärfiske 1 maj kl 06.00.
Med gällande dagsfiskekort eller medlemskort är fiske tillåtet fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 31 mars påföljande år. OBS! Fiske är tillåtet mellan 06.00-22.00
Vid fiske ska gällande fiskekort bäras väl synligt!
Fiskemetoder i Abborresjön är: Flugfiske, kastfluga, spinnfiske.
Fiske med agnad krok är absolut förbjudet. Undantag dock vid vinterfiske. Det är inte tillåtet att använda huggkrok.
Fiske får ske endast från strand eller brygga med endast ett fiskespö.

OBS! Flytring inte tillåten.

Dagkort för icke medlemmar kostar 200 kr, korten finns att köpa hos Coop Svängsta, Gulf.
Max 2 laxartade fiskar per dag/kort. Högst 3 per vecka får tas upp av medlemmar

Medlemmars barn under 18 år får fiska tillsammans med medlem på dennes kvot, dvs den sammanlagda fångsten skall gälla enligt ovanstående antal.
För köpare av dagkort gäller att barn under 11 år får fiska på målsmans kort och kvot i dennes sällskap.

Vinterfiske: Pimpelfiske, angelfiske med levande mört, dock högst 10 angeldon per fiskare. OBS! betesmört skall användas från Abborresjön.
Medhavd betesmört får ej användas.


Endast vid pimpelfiske med pirk är det tillåtet att agna med mask, maggot och räka. Fiske med mörtstugor och mete efter mört är tillåtet.
OBS! Det är varje medlems rättighet att hjälpa fisketillsynsmännen hålla efter olagligt fiske, otillåtna redskap eller fiske med mask, räka och dylikt.
Rapportera olagligt fiske till fisketillsynsman, kommitté eller styrelse.

Abborresjö och tävlingskommittén.        Fisketillsyn.
Lars Rydström                                                        Christer Martinsson tel 070 552 30 83
Christer Martinsson                                              Lars Rydström tel 0733 66 99 58
Richard Mattsson
Joakim Martinsson